Kelmiküla Lapsed

Logo: Kelmiküla Hoiurullid

Õppetegevus

Kelmiküla Lastehoius viiakse kaks korda päevas läbi õppetegevusi, keskendudes laste arengutasemele ja vajadustele.

  • Mänguline õpe: Lapsed selles vanuses õpivad kõige paremini läbi mängu. Lastehoid pakub mitmekesiseid mängulisi tegevusi, mis toetavad nende arengut erinevates valdkondades, nagu motoorsed oskused, sotsiaalsed oskused, keele arendamine ja loovus.
  • Tundide struktureerimine: Kuigi lapsed armastavad mängida, kombineerime lapse päevas nii õppetegevusi kui vabasid mänguaegu. Hommik algab tervitusringiga, kus lapsed saavad laulda, tantsida ja teha lihtsaid tegevusi, ning seejärel järgnevad päeva jooksul erinevad tegevused, nagu loovus- ja käsitöö, muusika, jutuajamine ja õues mängimine.
  • Teemade käsitlemine: Lastehoid korraldab tegevusi erinevate teemade ümber, mis pakuvad lastele võimalust avastada ja õppida. 
  • Projektipõhine õpe: Lastehoid rakendab projektipõhist õpet, kus lapsed saavad uurida ja uurida erinevaid teemasid või probleeme.  
  • Individuaalne toetus: Lastehoid pakub individuaalset toetust iga lapse arenguvajadustele. Õpetajad jälgivad iga lapse arengut ning pakkuvad neile vajadusel täiendavat tuge ja juhendamist.

Muusikaõpe - Fred Rõigas

Fred kasutab erinevaid meetodeid ja vahendeid, et hoida laste tähelepanu ning innustada neid muusika maailma avastama. Fred on saanud erinevaid tunnustusi: Pärnu aasta noor õpetaja 2011, Tallinna aasta noor õpetaja 2018, Põhja-Tallinna linnaosa haridusasutuste tunnustus 2022.

Lisaks on Fredi eestvedamisel välja antud kaks raamatut:2018 a. “Kelmiküla lastealulud” ja 2022a. “Õpime Beatboxi”. Fred kasutab erinevaid meetodeid ja vahendeid, et hoida laste tähelepanu ning innustada neid muusika maailma avastama. Fred on saanud erinevaid tunnustusi: Pärnu aasta noor õpetaja 2011, Tallinna aasta noor õpetaja 2018, Põhja-Tallinna linnaosa haridusasutuste tunnustus 2022.

Lisaks on Fredi eestvedamisel välja antud kaks raamatut:2018 a. “Kelmiküla lastealulud” ja 2022a. “Õpime Beatboxi”.

9790540023362

Loovus- ja projektiõpe - Liisu Aava​

Liisu on töötanud Kelmiküla lastehoius juba ligi 10 a. ning olnud lastehoiu loovtegevuste suurimaks mootoriks. Ta mõistab väikelaste vajadusi ning oskab neile läheneda empaatiliselt. Ta tunnetab nende emotsioone ja vajadusi, mis võimaldab tal luua turvalise ja toetava õpikeskkonna. Liisu rakendab õppetöös projektipõhist lähenemist, kus lapsed saavad ise aktiivselt osaleda erinevate teemade uurimises ja lahendamises. Ta toetab laste uudishimu ja avatud meelega uurimistööd, mis arendab nende probleemilahendusoskusi ja loovust. Liisu väärtustab koostööd nii laste kui ka nende vanematega. Ta loob avatud suhtluskeskkonna, kus lapsed tunnevad end kuulduna ja mõistetuna ning vanemad saavad aktiivselt osaleda oma lapse õppeprotsessis.