Kelmiküla Lapsed

Logo: Kelmiküla Hoiurullid

Hinnakiri

Hinnakiri alates 01.07.2024

Hind sisaldab: 

 • Muusika- ja liikumistegevused (saalis, 3 korda nädalas)

 • Õppetöö 2-3 aastaste õppekava alusel

 • Õppematerjalid

 • Toitlustamine (3 korda päevas)

 • Vähemalt 4 rühmapidu hooaja jooksul.

 • Ühised peod ja üritused koostöös Kelmiküla Lasteaiaga. 

 
 

2 päeva nädalas

Täishind 274 

Soodushind 219

3 päeva nädalas

Täishind 324

Soodushind 264

4 päeva nädalas

Täishind 374

Soodushind 309

5 päeva nädalas

Täishind 424

Soodushind 354

2 päeva nädalas

3 päeva nädalas

4 päeva nädalas

5 päeva nädalas

Täishind 

550 

600

650

700

Soodushind

495

540

585

630

10% soodustust pakume: 

 • Lapsehoiuga harjumise esimesel kuul.

 • Püsivalt kui pere vanem(ad) laps(ed) on varasemalt käinud Tallinna Kelmiküla Lastehoius.

 • Püsivalt kui pere vanem(ad) laps(ed) käivad Tallinna Kelmiküla Lasteaias.

 • Püsivalt kui korraga liitub ühest perest lastehoiuga rohkem kui üks laps.

 

Hinnad kehtivad Tallinna linna kodanikele, kes vastavad alljärgnevatele tingimustele.

Tallinna linna toetuse saamise tingimused: 

 • Teenuse osutajal on toetuse taotlemise ajal tegevusluba, füüsilisest isikust ettevõtjal lapsehoidja kutse;
 • Teenuse osutajal ei ole toetuse taotlemise ajal maksuvõlgu ega võlgu Tallinna linna asutustele;
 • Teenust kasutav laps (edaspidi laps) on pooleteise- kuni seitsmeaastane (kuni kooli õppima asumiseni);
 • Nii lapse kui ka tema vanema või eestkostja (edaspidi koos vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning toetuse taotluse esitamise aastal katkematult Tallinna linn;
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja sooviga saada koht ühe kuu jooksul ajast, kui vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale ning vanemale on tehtud vähem kui kolm kohapakkumist. Kohta pakutakse taotlusel märgitud lasteasutusse, kui koht vabaneb lapse vanusele sobivas rühmas. Kui kohta pakutakse poole aasta jooksul enne lapse koolikohustuse algust ning kohta ei võeta vastu, säilib õigus toetusele;
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.

Tingimustele mittevastamise korral lisandub hinnale pearaha summas 276 eurot ja toidukulu vastavalt kinnitatud toidupäevade eest – alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eurot päeva kohta ja 3-aastase ja vanema lapse puhul 3,05 eurot päeva kohta. 

 

Kui te olete võrdlemas meie hindasid teiste lastehoidude hindadega, siis pöörame tähelepanu, et hind sisaldab kõiki õppematerjale, toitlustust 3 korda päevas ja hoiuteenust vastavalt paketile. Hinnale võib lisanduda vaid teatrite ja kontserdite pileti raha (keskmiselt 5 eurot kuus). 

Tutvu täpsemalt Tallinna lapsehoiutoetuse tingimustega: https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiutoetus