Hinnakiri

  • Leia meid ka Facebookist

Hinnakiri

Hinnakiri alates 01.08.2016

(palun tutvuge ka allpool välja toodud vanema omaosaluse summadega peale linnaosa toetuse taotlemist)

Kell 8:00-18:00 10% soodustus

2 päeva

350€ 315€

3 päeva

390€

351€

4 päeva 430€

387€

5 päeva 470€

423€

10% soodustust pakume:

  • Lapsehoiuga harjumise esimesel kuul
  • Kui pere vanem(ad) laps(ed) on varasemalt käinud Tallinna Kelmiküla Lastehoius
  • Kui pere vanem(ad) laps(ed) käivad Tallinna Kelmiküla Lasteaias
  • Kui korraga liitub ühest perest lastehoiuga rohkem kui üks laps

Kui te olete võrdlemas meie hindasid teiste lastehoidude hindadega, siis pöörame tähelepanu, et hind sisaldab kõiki õppematerjale, toitlustust 3 korda päevas, hoiuteenust vastavalt paketile. Hinnale võib lisanduda vaid teatrite ja kontserdite pileti raha (keskmiselt 2 eurot kuus). Täispaketi hind muudab Kelmiküla Lastehoiu üheks odavaimaks omade seas.

Antud hindadelt Tallinna kodanikel on võimalik saada alates 1. Jaanuar 2018 lapsehoiutoetust 166 eurot.  Teiste valdade ja linnade kodanikel vastavalt nende elukohas kehtestatud määrustele.

Peale linnaosa toetust jääb lapsevanema omaosaluseks järgmine summa (toetust peab lapsevanem ise taotlema):

Kell 8:00-18:00 10% soodustustega
2 päeva 184€ 149€
3 päeva 224€ 185€
4 päeva 264€ 221€
5 päeva 304€ 257€

PS! Minimaalne lastehoiu arve summa maksimaalse toetuse (166 eurot) saamiseks peab olema 250 eurot. Väiksemate arvete puhul on kompensatsiooni suurus 75 eurot.