Tutvustus

  • Leia meid ka Facebookist

Tutvustus

Kelmiküla Lasteaia tegevuse toetuseks asutatud Sihtasutus Kelmiküla Lapsed pakub alates 2011 septembrist Tallinna Kelmiküla Lasteaia ruumides lastehoiuteenust.

SA Kelmiküla Lapsed omab Harju Maavalitsuse poolt väljaantud tegevusluba lastehoiuteenuse osutamiseks. Kelmiküla Lastehoid on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige.

 

Kellele on see mõeldud?

- eelkõige (meie lasteaia järjekorras olevatele) 2-3 aastastele lastele, kes pole veel Tallinna Kelmiküla Lasteaias (või mõnes teises munitsipaallasteaias) kohta saanud.

- neile vanematele, kes hindavad lastehoiuteenuse sisu ja kvaliteeti (sh. õppetööd)

- vanematele, kes otsivad alternatiivi lastesõimedele.

 

Mis on meie eelised? 

- Kelmiküla Lastehoid  ühendab endas lasteaedade õppemetoodika ja lastehoidude turvalise ja lapsekeskse lähenemise.

Kelmiküla Lastehoid  on tuntud oma tugeva metoodilise lähenemise poolest. Kasutatakse erinevaid alternatiivpedagoogika elemente, igapäevaselt toimub õppetegevus. Olulisel kohal on loovus ja individuaalsus.

- võimalik on valida lühikesed (8.00-13.00) või pikad päevad (8.00-18.00, sh. päevauni)

- lastega tegeleb korraga kaks kvalifitseeritud lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi. Vajadusel lisaks abipersonal.

- Kelmiküla Lastehoiu rühmad on lastesõimede rühmadest väiksemad.

- hinna sees on muusika- ja liikumistegevused (saalis, 3 korda nädalas)

- hinna sees on õppetöö 2-3 aastaste (Tallinna Kelmiküla Lasteaia) õppekava alusel

- hinna sees on õppematerjalid

- hinna sees on toitlustamine (2 või 3 korda päevas)

- toit valmistatakse oma maja köögis, mis on saanud tunnustuse “Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus”

- toiduvalmistamiseks kasutatakse rohkesti mahe toiduaineid, mis lähtuvad ka terviseedenduslikust printsiibist

- maja, milles lastehoid tegutseb on ehitatud laste turvalisust silmaspidades. Lisaks piisavalt atraktsiooni ja võimalusi lapse päeva paremaks sisustamiseks.

- lastehoiu lapsed kasutavad lasteaia õueala eraldi kellaajal

- täiendava lisatasu eest on võimalik osaleda lasteaeda külastavate teatrite etendustel (saalis)

 

Kuidas registreeruda?

- Soovi korral täida vastav registreerumisvorm. Sellele saad vajutades    SIIA 


NB! 
Koht lastehoius ei anna Teie lapsele eeliseid Tallinna Kelmiküla Lasteaia järjekorras.
Küsi julgelt lisa!